Жалап эстрада жылдыздары жыланач фото

Анткени пландарды ишке ашыруу максатында к?пт?г?н жерлерге барууга туура келет. ?р адам жа?а жылдан жа?сылы? к?теді. Жума к?н? акчалуу болуп, ?йд?г?л?рд?н самаганын колуна тапшырасыз. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.